Checklists เทคนิคเขียน Content Marketing ให้คนสนใจ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิต และการทำธุรกิจทุกด้านอย่างเต็มที่ ‘ Content Marketing’ จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การทำแค่เพียงคอนเทนต์โดยเน้นปริมาณเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยให้แบรนด์กลายเป็นที่จดจำสำหรับผู้บริโภค แต่ที่สำคัญคือควรต้องทำอย่างไรให้ Content Marketing มีคุณภาพ และ ‘ปัง’ ในกระแสการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นนี้

Content Marketing คืออะไร

Content Marketing คือ เทคนิคการตลาดที่ใช้คอนเทนต์หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่และลูกค้าเดิม ด้วยคอนเซปต์การมอบคุณค่า ซึ่งจะพาไปสู่การเกิด Conversion (สิ่งที่ธุรกิจต้องการให้ลูกค้าทำ เช่น ซื้อ หรือใช้บริการ) ในท้ายที่สุด

พอจะสรุปได้ว่า Content Marketing คือ การทำคอนเทนต์เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือความรู้ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย สร้างการจดจำแบรนด์ กระตุ้นการตัดสินใจ ฯลฯ

Checklists เทคนิคเขียน Content Marketing

1. ต้องสามารถค้นหาได้ง่าย (Findable)

วิธีที่จะทำให้คอนเทนต์ของคุณค้นหาแล้วเจอง่าย ๆ นั่นก็คือการทำ SEO หรืออธิบายง่าย ๆ คือ การทำให้คอนเทนต์ของคุณอยู่อันดับต้น ๆ ของการค้นหาใน Google

 • การใช้ H1 และ H2 บนหน้าเว็บไซต์

ซึ่งการเขียนคอนเทนต์หรือการเขียนบทความบนเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการทำ SEO ดังนั้นการใช้ H1 และ H2 บนหน้าเว็บของคุณจะช่วยเรื่องของการจัดอันดับบนเครื่องมือค้นหา (Google) และใช้ในการแบ่งสัดส่วนของบทความบนหน้าเว็บไซต์ได้

การใช้ H1 H2 จึงเปรียบเหมือนหน้าสารบัญของหนังสือ ในส่วนของคำว่า “สารบัญ” จะเป็น H1 ที่เป็นเหมือนชื่อของหน้านั้น และหัวข้อหลักที่หนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงจะเป็น H2 ส่วนหัวข้อย่อยของเนื้อหาจะเป็น H3 เรียงตามลำดับลงมา

 • การปรับแต่ง Metadata

การทำ Metadata เพื่ออธิบายถึงเนื้อหาในหน้าคอนเทนต์หรือบทความนั้นแบบย่อ ทำให้ผู้ค้นหาสามารถเจอบทความของคุณได้จากการค้นหาผ่าน Google และเป็นอีกจุดนึงที่จะดึงดูดผู้อ่านเข้าสู่บทความของเรา ประกอบไปด้วย

 • Title (ชื่อ)
 • Description tag (แท็กคำอธิบาย)
 • Keywords (คำหลัก)
 • การรวมลิงก์ไปยังหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของคุณ

เพื่อเพิ่มคุณภาพคอนเทนต์ โดยทำให้ผู้อ่านยังไม่ออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าไปอ่านบทความหน้าอื่น ๆ ต่อ

 • การใส่แท็ก alt บนรูปภาพของคุณ

เพื่อให้สามารถใช้รูปภาพในการค้นหาได้ และอธิบายถึงรูปภาพนั้นได้ว่าคือรูปเกี่ยวกับอะไร และการใส่แท็กบนรูปภาพประกอบบทความของคุณเป็นการช่วยเน้นถึงความเกี่ยวข้องของเนื้อหาและรูปภาพ

2. คอนเทนต์หรือบทความต้องอ่านง่ายสบายตา (Readable)

เนื้อหาบทความคือหัวใจหลักของคอนเทนต์ที่ผู้อ่านให้ความสำคัญและเลือกดู ดังนั้นเนื้อหาคือหมวดหมู่สำคัญที่สุดที่ทุกท่านควรให้ความสำคัญ จะต้องอ่านง่าย ทำความเข้าใจได้เร็ว และทำให้ผู้อ่านได้คำตอบที่ค้นหาอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงความอ่านง่าย ผู้อ่านจะสแกนจนกว่าพวกเขาจะพบเนื้อหาที่ต้องการ บทความบนเว็บไซต์ ดังนั้นให้พิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้

 • การเขียนบทความรูปแบบพีระมิดกลับหัว

โดยจากการสำรวจพฤติกรรมของผู้อ่านและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้สแกนตรวจจับสายตาผู้อ่าน พบว่าส่วนมากจะกวาดสายตาแบบเร็ว ๆ โดยอ่านที่บรรทัดแรก ๆ เต็มบรรทัดและที่เหลือลงมาอ่านผ่าน ๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้คุณสามารถดูได้ว่าผู้อ่านสนใจตำแหน่งใดในหน้าคอนเทนต์ของคุณ

 • การจับกลุ่มของเนื้อหา

การเขียนคอนเทนต์หรือเขียนบทความควรย่อเนื้อหาให้สั้น กระชับ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เรียงลำดับการเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกัน

 • การใช้สัญลักษณ์และตัวเลขในหัวข้อย่อย

เมื่อผู้อ่านต้องการอ่านและสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็ว ตัวสัญลักษณ์และตัวเลขต่าง ๆ ที่เราใช้สำหรับการแบ่งหัวข้อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านให้สามารถอ่านบทความได้อย่างเข้าใจง่าย

3. ต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable)

การสร้างคอนเทนต์หรือการเขียนบทความให้น่าสนใจและให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักเขียนบทความหรือคอนเทนต์หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ ในบางครั้งที่เราเขียนบทความหรือคอนเทนต์ ที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะทางมาก ๆ นั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงระดับของผู้อ่าน ก็จะส่งผลให้ผู้อ่านของเรา ไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทความนั้นได้

4. ลงมือทำ (Actionable)

คุณสร้างคอนเทนต์หรือเขียนบทความเพราะต้องการให้ผู้อ่านเกิดการลงมือทำ หรือดำเนินการอะไรบางอย่าง เช่น คุณต้องการให้ผู้อ่านเมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่คุณทำเอาไว้ แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ? โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • มีจุดที่กระตุ้นให้เกิดการลงมือที่ชัดเจน(Call to Action) อย่างเช่น คำ ปุ่ม ลิงก์ต่าง ๆ เช่น “หากคุณอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้ให้คลิกที่ลิงก์ได้เลย”
 • ทำให้ง่ายต่อลูกค้าในการแสดงความคิดเห็นและการสอบถาม
 • ลิงก์ไปยังคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคอนเทนต์ของคุณ

5. คอนเทนต์หรือบทความต้องทำให้เกิดการบอกต่อ (Shareable)

ผู้คนเชื่อในสิ่งที่คนรู้จักหรือเพื่อนบอกมากกว่าสิ่งที่แบรนด์บอก แล้วจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านบทความของคุณมีความรู้สึกอยากแชร์ไปยังเพื่อนของพวกเขา

 • ให้เหตุผลในการแชร์คอนเทนต์ บอกผู้อ่านให้เห็นถึงประโยชน์ของการแชร์คอนเทนต์หรือบทความ
 • เชิญชวนผู้อ่านของคุณ การขอให้ผู้อ่านของคุณแชร์คอนเทนต์หรือบทความด้วยการใส่ข้อความหรือประโยคต่างๆ
 • ทำให้ง่ายต่อการแชร์ เช่น ปุ่มไอคอนที่สามารถกดแชร์นั้นอยู่ส่วนไหนของหน้าเว็บมองเห็นง่ายหรือไหม เชื่อมกับช่องทางโซเชียลมีเดียหรือไม เพื่อให้การแชร์นั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

Checklist ทั้ง 5 หัวข้อดังกล่าว จะช่วยทำให้คอนเทนต์ดูน่าสนใจและเพิ่มคุณค่าของคอนเทนต์คุณมากยิ่งขึ้น ช่วยตอบได้ทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ Content Marketing และทำให้คุณสามารถเริ่มต้นเองได้ไม่ยาก ทั้งนี้หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับเราได้ที่เว็บไซต์ Cart-Biz.com หรือ Facebook page : Cart Biz