วิธีการทำ SEO On-Page ให้เป็นอมตะ แห่งปี 2023

การทำ SEO On-page มีหลากหลายเรื่องที่ให้เราต้องปรับแต่งและลงมือทำ เพื่อให้ทั้งคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (หรือลูกค้าของเรา) และทั้งอัลกอริทึมของ Google ชอบ ทั้งนี้ SEO On-page เป็นวิธีการทำ SEO บนเว็บไซต์ ที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการทำ SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับในหน้าแรกๆ ของ Google ได้ ดังนั้นในฐานะของเจ้าของเว็บไซต์หรือคนทำ SEO การทำ On-page SEO มีอะไรต้องทำบ้าง ทำความเข้าและอ่านวิธีการทำ SEO On-Page ได้ในบทความนี้เลย

SEO On-Page คืออะไร ?

SEO On-Page คือ การปรับแต่งเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้ดีพอต่อผู้ใช้งานและตัวอัลกอริทึมของ Search Engine ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่า เว็บไซต์ของคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการทำ SEO อีกด้วย

ทำไมการทำ SEO On-Page จึงเป็นเรื่องสำคัญ

แน่นอนว่า การทำ SEO On-page มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำ SEO เพราะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ 3 องค์ประกอบหลักในการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ ซึ่ง SEO On-page ก็ดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักคะแนนในการทำ SEO มากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ เพราะสัมพันธ์โดยตรงกับการทำงานของ Search Engine และการเสพคอนเทนต์/ท่องเว็บไซต์ของคน

เทคนิคการทำ SEO On-Page ให้เป็นอมตะ

การปรับแต่งในส่วนของเนื้อหา และ Keyword

วิธีการทำ SEO อันดับแรก คือ การหา Keyword ที่ดีเพื่อมาต่อยอดเขียนบทความ เมื่อเราเขียนบทความเสร็จ อันดับต่อมาคือ การใส่และกระจายคีย์เวิร์ดในบทความของเราอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มากหรือน้อยจน Google ตรวจไม่เจอ และไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลย คือ เนื้อหาและคีย์เวิร์ดในบทความของเราต้องสอดคล้องกันด้วย

นอกจากนี้การใส่ตัวหนา Bullet และ Number List ยังสามารถช่วยให้บทความของคุณอ่านง่ายหรือถ้าโชคดี Google อาจจะนำเนื้อหาคุณไปแสดงในรูปแบบ Featured Snippets ก็ได้

Heading Tag

การทำ SEO จะขาดการใส่ Heading หรือ หัวข้อหลัก หัวข้อย่อยไปไม่ได้เลยเพราะ Google ต้องอาศัยการอ่าน H1 H2 H3 เป็นตัวแบ่งแยกหัวข้อต่าง ๆ ในบทความ โดยปกติแล้ว Heading จะมีตั้งแต่ H1 – H6 แต่เรามักจะใส่หัวข้อไม่เกิน H3 มิฉะนั้นเนื้อหาอาจจะดูซับซ้อนเกินไปได้ และ H1 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือ หัวข้อบทความ นอกจากนี้เราควรใส่ Keyword ลงไปในหัวข้อต่าง ๆ ด้วย เพื่อดันคีย์เวิร์ดหลักของเราให้เด่นยิ่งขึ้น

Image Alt

การใส่รูปภาพประกอบในการทำ SEO ควรใช้คำสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน และควรใส่คีย์เวิร์ดด้วยทุกภาพเพราะ Google bot จะไม่สามารถเข้าใจรูปภาพได้หากไม่มีภาษา HTML และขนาดไฟล์ของรูปก็ไม่ควรใหญ่เกินไป หากในบทความของเรามี Video ประกอบ เราควรใส่ Video Transcript และแนะนำให้ใช้วิดีโอที่มาจาก YouTube เพราะสองเว็บนี้เขาเป็นเครือเดียวกัน

เทคนิคการปรับแต่งรูปภาพที่ดีต่อ SEO

  • ทุกรูปภาพควรใส่ Alt Text (Alt Text คือคำอธิบายรูปภาพที่แทรกอยู่ใน HTML Code ช่วยให้ Search Engine เข้าใจว่า รูปภาพเกี่ยวกับอะไร) โดยตัวอักษรใน Alt Text ควรมี keyword อยู่
  • ไม่ควรใช้ Alt Text ที่ซ้ำกัน แต่ให้เขียนอธิบายแต่ละรูปภาพตามจริง
  • ปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แสดงผล อันหมายถึง รูปภาพที่แสดงบน Mobile ควรมีขนาดเล็กกว่าที่แสดงบน Desktop การใช้รูปที่มีขนาดใหญ่เกินไป อาจทำให้ความเร็วในการแสดงเนื้อหาของเว็บเพจช้ากว่าที่ควร

การปรับแต่ง Meta Tag

ถือเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญมากสำหรับการทำ On – Page SEO เพราะเป็นส่วนที่อธิบายเนื้อหาทั้งหมดของเว็บเพจนั้น ๆ ว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง เราสามารถแบ่ง Meta Tag ออกเป็น 2 ส่วนคือ Title Tag, Meta Description

การทำ SEO On-page เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำ SEO ข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็ประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ ทั้งการทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ การใส่ Tag ต่างๆ เพื่อกำกับให้ Google เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์มากขึ้น และ SEO On-page ยังเป็นพื้นฐานของการทำ Off-page SEO หรือการทำ SEO นอกเว็บไซต์อีกด้วย หากจะทำ SEO ให้สำเร็จ ทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับ จึงควรใส่ใจกับการทำ On-page SEO อย่างจริงจัง เพื่อให้พื้นฐานของการทำ SEO แข็งแรง เว็บไซต์ไม่ตกอันดับ