ขั้นตอนการทำ Social Media Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจุบัน Social Media Marketing  มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของหลายบริษัท อัตราการใช้ Social Media ในการทำการตลาดเติบโตสูงขึ้นมาก  โดยในปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์ม Social Media ให้เลือกใช้งานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, LINE, Twitter, YouTube หรือ TikTok ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถนำไปใช้งานในการทำ Social media marketing ได้

Social Media Marketing (SMM) คือ

Social Media Marketing คือกระบวนการผลิตและสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับช่องทาง Social Media ต่างๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและโปรโมทชื่อเสียงของแบรนด์ นิยมเรียกแบบย่อก็คือ SMM นั่นเอง หรือเรียบเรียงแบบสั้นๆ ก็คือการใช้ช่องทางเหล่านี้ทำความรู้จักและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และหัวใจหลักของการทำ SMM ก็คือการใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อส่ง ข้อความที่ใช่ ไปหากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นแบรนด์หรือนักการตลาดในยุคนนี้ต้องรู้จัก Social Media Marketing ด้วย

Social Media คือ

Social Media คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้คนได้แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เกิดเป็นสังคมใหม่บนโลกออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE, Twitter, TikTok ฯลฯ โดยเมื่อ Social Media มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นทำเลทองของการทำธุรกิจ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีธุรกิจมากมาย ทั้งเก่าและใหม่ที่ดำเนินธุรกิจผ่านช่องทาง Social Media จนกลายเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจในทุกวันนี้

ขั้นตอนการทำ Social Media Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่สำคัญหรือหัวใจในการทำ Social Media Marketing ไม่ใช่แค่การสมัคร Business Ac count แต่เป็นการวาง ‘กลยุทธ์’ ที่จะพาแบรนด์ประสบความสำเร็จบนช่องทางเหล่านี้ ซึ่งกลยุทธ์นั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. Know your business รู้จักธุรกิจของตัวเอง

การรู้จักธุรกิจของตัวเองจำเป็นต้องทราบก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณอยู่ในตำแหน่งของการทำการตลาด มีคู่แข่งเยอะมากน้อยแค่ไหน โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง คืออะไร ช่องทางในการสร้างรายได้ของคุณจะมาจากช่องทางไหนบ้าง และเมื่อคุณรู้ว่าธุรกิจตัวเองเป็นยังไงแล้ว ก็จะสามารถเลือกวิธีการทางการตลาดแบบไหนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว

2. Know your audiences รู้จักลูกค้าของแบรนด์

การรู้จักลูกค้าของแบรนด์ หลังจากที่คุณรู้จักธุรกิจของตัวเองแล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องรู้คือการรู้จักกับลูกค้า ว่ากลุ่มลูกค้า หรือแม้แต่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณคือใคร เป็นคนแบบไหน อายุประมาณเท่าไร เพศอะไร รายได้เท่าไร อาศัยอยู่ที่ไหน มีความชอบความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือการทำ customer persona ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำ Social Media Marketing ได้ถูกต้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

3. Set Goals & Objective ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

แบรนด์จะต้องกำหนดก็คือ ‘เป้าหมาย’ และ ‘วัตถุประสงค์’ ของการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media เหล่านั้น ขั้นตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญเพราะยิ่งคุณสามารถมองภาพในอนาคชัด เท่าไหร่ คุณยิ่งกำหนดแผนและทิศทางของธุรกิจได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป้าหมายนที่ชัดเจนนั้น ควรเป็นเป้าหมายเป็น SMART goals หรือ 5 ปัจจัยหล่านี้

  1. Specific หรือเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง
  2. Measurable หรือเป้าหมายที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. Attainable หรือเป้าหมายที่จับต้องและเป็นจริงได้
  4. Relevant หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแบรนด์
  5. Time-bound หรือเป้าหมายที่มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน

4. Plan & Curate Contents วางแผนคอนเทนต์ที่จะทำ

การวางแผนคอนเทนต์ เพราะการทำ Social Media Marketing นั้นจะต้องใช้การสร้าง content ที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ มีคุณค่า ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างคอนเทนต์ที่แตกต่างและมีประโยชน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การทำ Social Media Marketing ของคุณประสบความสำเร็จ

5. Use Tools ใช้เครื่องมือเสริมเพื่อช่วยเหลือแบรนด์

ขั้นตอนนี้จะเหมือนเป็น Solution ช่วยเหลือแบรนด์ ในการคิดไอเดียคอนเทนต์ใหม่ๆ สามารถให้แบรนด์สามารถสร้างคอนเทนต์และเก็บไว้พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา

6. Analyze and Optimize วิเคราะห์ผลลัพธ์

สุดท้ายคือต้องวัดผล วิเคราะห์ผลลัพธ์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้คุณได้รู้ว่า กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่คุณทำไปนั้น สามารถเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้มากแค่ไหน แล้วถ้า Campaign ไหนที่ไม่สำเร็จ จะมีวิธีการแก้ไข Optimization อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การทำ Social Media Marketing ในยุคดิจิทัล คงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อีกแล้ว เพราะทุกแบรนด์ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ มันคือเวทีที่ค่อนข้างมีความเท่าเทียมกัน เน้นการประชันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยสำหรับบางแบรนด์อาจจะมีการซื้อโฆษณาเข้ามาช่วยในระดับหนึ่ง ซึ่งการทำ Social Media Marketing นั่นก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มใหญ่ๆ แต่ยังมี Social Media ทางเลือกอีกมากมายให้แบรนด์เลือกใช้ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยปูทางให้แบรนด์ เติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วย